Kundeavtale H-Nett

 

Det er ved bestilling av tjenester fra HN inngått følgende avtale mellom

H-Nett Bredbånd As (heretter kalt HN) og abonnenten (heretter kalt AB).

 

Denne avtalen regulerer leieforholdet av H-Nett mellom HN og AB .

 

 

 

Produkt beskrivelse

H-Nett Bredbånd AS tilbyr AB Internettaksess via tilknytning til H-Nett. H-Nett er et trådløst radiobasert nettverk som gir abonnenter tilgang til Internett. Nettverket er basert på 2,4Ghz/5,8Ghz og skal normalt være tilgjengelig for AB 24 timer i døgnet. HN gir AB i avtaleperioden tilgang til følgende H-Nett produkter:

 

-          Internettaksess: AB har ubegrenset tilgang til Internett, men overføringshastigheten er regulert iflg. spesifisert produkttype. Produkttype kan endres av AB i avtaleperioden.

-          Hjemmesider: AB gis tilgang til egne hjemmesider med adressen http://www.h-nett.no/AB

-          E-post: AB tildeles det antall E-postadresser som er ønskelig og ment for eget bruk.

E-postadressene vil være på formatet abonnentensnavn@h-nett.no

-          Ftp: Ftp tilgang til kundens webområde.

-          Serverplass: 50Mb serverplass på H-Nett’s server

-          IP adresse: 1stk fast IP-adresse eller IP via ”nating”. Er det ønskelig med flere IP-adresser påløper det en ekstra kostnad på 500 kroner pr. år pr. IP-adresse. Hvis AB eier IP-adresser fra tidligere må det søkes RIPE om nye IP-adresser. RIPE bestemmer alene og i sin helhet antallet IP-adresser som tildeles og søknad om dette må utføres av AB selv.

 

Ansvarsforhold HN

1. HN forplikter å drifte/opprettholde nettverket til beste for AB og oppetid på H-Nett skal holdes tilsvarende eller bedre enn andre aktører i markedet. Driftsforstyrrelser kan imidlertid forekomme, men HN forplikter å opprette normal drift innen rimelig tid.

HN fraskriver seg ethvert ansvar for alle økonomiske tap en eventuell driftsstans skulle medføre AB.

 

2. Ved planlagt teknisk arbeid på H-Nett som vil forårsake nedetid på mer enn 1 time plikter HN å informere AB om dette. Varsel om slikt arbeid vil sendes til ønsket e-postadresse mottatt fra AB/publiseres vår feilmeldings telefon med tlf 33050460(+ innvalg for feillding) eller direkte på tlf 99249999.

AB er selv ansvarlig for at AB's e-postkonto er aktiv. Ved endring av denne e-postadressen må HN varsles snarest.

 

3. Varsling av endringer på denne kundeavtale, priser, vilkår og tjenester publiseres på www.h-nett.no.

Ansvarsforhold AB

1. Alle passord og brukernavn tildelt AB av HN skal holdes utilgjengelig for andre. IP-adresser tildelt AB av HN skal ikke endres eller brukes av andre enn AB selv. Er dette ønskelig skal det på forhånd avtales skriftlig med HN. AB er selv ansvarlig for all datatrafikk som sendes igjennom tildelte IP-adresser og HN påberoper seg retten til å stenge tildelte IP-adresser hvis HN har særskilt grunnlag for dette. 

 

2. Den tildelte båndbredde er kun tilgjengelig for husstanden/bedriften som omfattes av denne avtale. Den tildelte båndbredde skal ikke under noen omstendighet rutes/deles med eksterne personer/bedrifter/husstander. Slikt misbruk vil politianmeldes og økonomisk krav vil rettes mot AB.

 

3. Utstyr og programvare utplassert hos AB, av HN, er HNs eiendom. HN påberoper seg retten til å kreve utstyret utlevert av AB innen 14 - fjorten – dager på forespørsel fra HN. AB er selv økonomisk ansvarlig for utstyr/programvare utplassert hos AB av HN, og skade på disse som skyldes uaktsom behandling må dekkes av AB selv. 

 

4. AB plikter til enhver tid å betale abonnementsavgift og andre påløpte kostnader innen forfallsdato satt på faktura. Ved mislighold forbeholder HN seg retten til å stenge tilgangen til tjenesten frem til forholdet er rettet opp i. Abonnementsavgift påløper selv om tjenesten er sperret.

 

5. AB er selv ansvarlig for hva tjenesten levert av HN nyttes til. All trafikk som foregår på tildelt IP er AB sitt ansvar. HN forbeholder seg retten til å stenge tjenesten hvis denne nyttes til kriminelle forhold eller nyttes til en slik grad at den er til ulempe for andre. Abonnementsavgift påløper selv om tjenesten er sperret.

Priser

Abonnementstypene er listet opp på våre hjemmesider. I enkelte tilfeller avtales pris/hastighet særskilt med den enkelte kunde. Våre hjemmesider www.h-nett.no vil til enhver tid vise gjeldende priser for abonnementstypene.

HN forbeholder seg retten til å regulere priser og vilkår i denne avtalen i takt med normalt prisnivå i markedet og i samsvar med sunn bedriftsøkonomi. AB gis minimum 1mnd varsel ved endring i priser og/eller vilkår i denne avtalen.

 

Båndbredde

HN i likhet med andre ISPr selger aggregert båndbredde. Overføringshastigheten spesifisert i valgt abonnementstype er maksimal overføringshastighet, men HN garanterer 50% av oppgitt hastighet for bedriftskunder og 25% for privatkunder.

 

Telefoni

HN leverer fra 1. September 2012 ikke lenger egen telefoni løsning. Avtalevilkår og betingelser finnes hos Telio ASA, vår 3. parts leverandør.http://telio.no/

Brukerstøtte

HN tilbyr AB brukerstøtte på H-Nett hverdager fra 08.00 – 16.00. Brukerstøtte kan kontaktes på tlf: 33 05 04 60 eller e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Ved kritisk stans i driften kontakt 99 24 99 99 hele døgnet.

Ved uttrykking på feilmelding fra AB hvor feilen skyldes feil bruk/oppsett eller andre forhold som ikke skyldes feil på tjenesten fra HN, må dette arbeid dekkes av AB selv. Dette faktureres etter gjeldende priser på datasupport levert av HN.

Kredittvurdering

Alle kunder vil bli kredittvurdert ved inngåelse av denne avtale og løpende i avtaleperioden.

 

Avtaleperiode/Oppsigelse

For avtaler uten bindingstid er denne gyldig frem til skriftlig oppsigelse foreligger fra en av partene. Endog regnes avtalen som løpende frem til utstyr utplassert av HN hos AB i sin helhet er tilbakelevert HN. Utstyr som ikke blir tilbakelevert faktureres AB. Etableringsavgift vil ikke refunderes ved oppsigelse eller brudd på avtalevilkårene. Oppsigelsestid er 1 måned, gjeldende fra 1. i hver måned.
For avtaler med bindingstid er avtalen gyldig ut bindingstiden og deretter løpende med tilsvarende vilkår som avtaler uten bindingstid.

Ved oppsigelse av Bindings type 1, etableringstilbud: Ved oppsigelse før bindingstiden er avsluttet vil AB bli fakturert for den rabatt som er gitt på etableringspris AB har mottatt ved inngåelse av bindingstilbudet.

Ved oppsigelse av bindings type 2, som gir lavere månedspris for abonnement:
1. Abonnementet løper som avtalt uten mulighet for endringer på pris hastighet.
2. Hvis AB sier opp og vil avvikle abonnementet før bindingsperioden er over, altså brudd på avtale, vil AB få tilbud om 15% rabatt på sluttfaktura for hele bindingsperioden. Ovennevnte rabatt gis, kun for de avtaler med mer enn 12 måneder gjenstående av bindingstiden.

Adresse

H-Nett Bredbånd AS
Post: Wirgenesvei 8 B, 3157 Barkåker

Kontakt

Telefon: +47 33050460
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bestilling: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Support: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Faktura: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vi drifter også

Webshop: snorlaus.no