Kundeavtale Gigafib Bredbånd As

Det er ved bestilling av tjenester fra GB inngått følgende avtale mellom Gigafib Bredbånd As (heretter kalt GB) og abonnenten (heretter kalt AB).
Denne avtalen regulerer leieforholdet av Gigafib mellom GB og AB. 

 

Produkt beskrivelse

Gigafib Bredbånd AS tilbyr AB Internettaksess via tilknytning til GB. GB leverer nettverk som gir abonnenter tilgang til Internett. Nettverket skal normalt være tilgjengelig for AB 24 timer i døgnet. GGB gir AB i avtaleperioden tilgang til følgende Gigafib produkter:

 

-          Internettaksess: AB har ubegrenset tilgang til Internett, men overføringshastigheten er regulert iflg. spesifisert produkttype. Produkttype kan endres av AB i avtaleperioden.

-     E-post server: AB har tilgang til smtp/pop3/imap server.

 

Ansvarsforhold GB

1. GB forplikter å drifte/opprettholde nettverket til beste for AB og oppetid på internett aksess skal holdes tilsvarende eller bedre enn andre aktører i markedet. Driftsforstyrrelser kan imidlertid forekomme, men GB forplikter å opprette normal drift innen rimelig tid.
GB fraskriver seg ethvert ansvar for alle økonomiske tap en eventuell driftsstans skulle medføre AB.

 

2. Ved planlagt teknisk arbeid på infrastruktur som vil forårsake nedetid på mer enn 1 time plikter GB å informere AB om dette. Varsel om slikt arbeid vil legges ut på våre hjemmesider. Feilmeldings telefon er tigjengelig på dagtid 3305 0460(+ innvalg) eller utvidet åpningstid 16:00 - 19:00 virkedager til feilmeldingstelefon 9924 9999.
AB er ansvarlig for at AB sin e-postkonto er aktiv, gjelder da faktura og teknisk informasjon. Ved endring av AB sin e-postadresse, må GB varsles snarest.

3. Varsling av endringer på denne kundeavtale, priser, vilkår og tjenester publiseres på https://h-nett.no

Ansvarsforhold AB

1. Alle passord og brukernavn tildelt AB av GB skal holdes utilgjengelig for andre. IP-adresser tildelt AB av GF skal ikke endres eller brukes av andre enn AB selv. Er dette ønskelig skal det på forhånd avtales skriftlig med GB. AB er selv ansvarlig for all datatrafikk som sendes igjennom tildelte IP-adresser og GB påberoper seg retten til å stenge tildelte IP-adresser hvis GB har særskilt grunnlag for dette.

2. Den tildelte båndbredde er kun tilgjengelig for husstanden/bedriften som omfattes av denne avtale. Den tildelte båndbredde skal ikke under noen omstendighet rutes/deles med eksterne personer/bedrifter/husstander. Slikt misbruk vil politianmeldes og økonomisk krav vil rettes mot AB.

3. Utstyr og programvare utplassert hos AB, av GB, er GB sin eiendom. GB påberoper seg retten til å kreve utstyret utlevert av AB innen 14 - fjorten – dager på forespørsel fra GB. AB er selv økonomisk ansvarlig for utstyr/programvare utplassert hos AB av GB, og skade på disse som skyldes uaktsom behandling må dekkes av AB selv.

4. AB plikter til enhver tid å betale abonnementsavgift og andre påløpte kostnader innen forfallsdato satt på faktura. Ved mislighold forbeholder GB seg retten til å stenge tilgangen til tjenesten frem til forholdet er rettet opp i. Abonnementsavgift påløper selv om tjenesten er sperret.

5. AB er selv ansvarlig for hva tjenesten levert av GB nyttes til. All trafikk som foregår på tildelt IP er AB sitt ansvar. GB forbeholder seg retten til å stenge tjenesten hvis denne nyttes til kriminelle forhold eller nyttes til en slik grad at den er til ulempe for andre. Abonnementsavgift påløper selv om tjenesten er sperret.

6. AB har ansvar for egen ruter/brannmur/trådløs ruter, endringer vedlikehold, feilsøking er fakturertbart arbeide hvor AB kan belastes. Konsulentarbeid time pris er pr. 01.01.2021 1189,15 kr.

Priser

Abonnementstypene er listet opp på våre hjemmesider. I enkelte tilfeller avtales pris/hastighet særskilt med den enkelte kunde. Våre hjemmesider https://h-nett.no vil til enhver tid vise gjeldende priser for abonnementstypene.

GB forbeholder seg retten til å regulere priser og vilkår i denne avtalen i takt med normalt prisnivå i markedet og i samsvar med sunn bedriftsøkonomi. AB gis minimum 1mnd varsel ved endring i priser og/eller vilkår i denne avtalen.

Båndbredde

GB i likhet med andre ISPr selger aggregert båndbredde. Overføringshastigheten spesifisert i valgt abonnementstype er maksimal overføringshastighet, men GB garanterer 50% av oppgitt hastighet for bedriftskunder og 25% for privatkunder.

Brukerstøtte

GB tilbyr AB brukerstøtte på våre nett tjenester hverdager fra 09.00 – 16.00. Brukerstøtte kan kontaktes på tlf: 3305 0460 eller e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Ved kritisk stans i driften kontakt feilmelding på 9924 9999. Ved uttrykking på feilmelding fra AB hvor feilen skyldes feil bruk/oppsett eller andre forhold som ikke skyldes feil på tjenesten fra GB, må dette arbeid dekkes av AB selv. Dette faktureres etter gjeldende priser på datasupport levert av GB.

 

Kredittvurdering

Alle kunder vil/kan bli kredittvurdert ved inngåelse av denne avtale og løpende i avtaleperioden.

 

Avtaleperiode/Oppsigelse

For avtaler uten bindingstid er denne gyldig frem til skriftlig oppsigelse foreligger fra en av partene. Endog regnes avtalen som løpende frem til utstyr utplassert av GB hos AB i sin helhet er tilbakelevert GB. Utstyr som ikke blir tilbakelevert faktureres AB. Etableringsavgift vil ikke refunderes ved oppsigelse eller brudd på avtalevilkårene. Oppsigelsestid er 1 måned, gjeldende fra 1. i hver måned.
For avtaler med bindingstid er avtalen gyldig ut bindingstiden og deretter løpende med tilsvarende vilkår som avtaler uten bindingstid.

Ved oppsigelse av Bindings type 1, etableringstilbud: Ved oppsigelse før bindingstiden er avsluttet vil AB bli fakturert for den rabatt som er gitt på etableringspris AB har mottatt ved inngåelse av bindingstilbudet.

Ved oppsigelse av bindings type 2, som gir lavere månedspris for abonnement:
1. Abonnementet løper som avtalt uten mulighet for endringer på pris hastighet.
2. Hvis AB sier opp og vil avvikle abonnementet før bindingsperioden er over, altså brudd på avtale, vil AB få tilbud om 15% rabatt på sluttfaktura for hele bindingsperioden. Ovennevnte rabatt gis, kun for de avtaler med mer enn 12 måneder gjenstående av bindingstiden.

 

Adresse

H-Nett Bredbånd AS
Post: Wirgenesvei 8 B, 3157 Barkåker

Kontakt

Telefon: +47 33050460
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bestilling: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Support: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Faktura: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vi drifter også

Webshop: snorlaus.no